Boj v aréně

 
 
 

Boj v Díře proběhne v kategoriích USHATARI (1 v 1) a SARKY (5 v 5). Bojuje se replikami zbraní se dřevěným jádrem a vrstvou měkčení z jekoru. Povolené zásahové plochy jsou celé tělo vyjma obličeje, krku a rozkroku. Jsou povoleny kontaktní techniky jako navalení štítem, úder pěstí do helmy. Mezi zakázané techniky se řadí kopy a úder hranou štítu.

 

Souboj řídí ŠÉF DÍRY. Boj začíná jeho zvoláním SHABRAK a končí pokřikem PUZGH. Dále Šéf posuzuje sporné momenty a konzultuje stížnosti bojujících, případně nechá rozhodnout hlas lidu. Šéf díry také provádí kontrolu zbraní před každým soubojem. Každému zápasu také přihlíží POČÍTAČ ZÁSAHŮ. Je povoleno jedno přerušení při ztrátě zbraně a jedno pro úpravu vybavení. 

 

Souboj v kategorii USHATARI trvá 60 vteřin. Vítězem se stává ten, kdo dvakrát povalí soupeře na zem nebo mu zasadí více smrtelných zásahů neboli ZÁŘEZŮ. Zářezy posuzuje Šéf díry a zapisuje Počítač zásahů. Při rovnosti zářezů po uplynutí 60 vteřin se souboj opakuje. Povolené zbraně jsou štít a jednoruční zbraň. Utkání dvou šampionů vyhrává ten, který zvítězí ve dvou kolech / soubojích.

 

V kategorii SARKY se zářezy nepočítají, vyřazen z boje je ten, kdo padne k zemi. Vítězí ten sark, jehož alespoň jeden bojovník zůstane stát. V této kategorii lze krom štítů a jednoručních zbraní též používat i dřevcové zbraně. Každý bojovník musí držet v ruce zbraň, pokud ji ztratí, nesmí pokračovat v boji, dokud netasí náhradní nebo nevyhledá ztracenou. Tak jako v kategorii USHATARI, vyhrává klání ten sark, který dvakrát porazí soupeře.

 

Každý bojovník je povinen hlídat si časy svých soubojů. Pokud se nedostaví včas, prohrává kontumačně. Vykázáni z turnaje budou jedinci pod vlivem alkoholu či jiných drog. Stejně tak budou vykázáni i bojovníci s nedostatečným či nereprezentativním vybavením, případně nadbytkem připomínek. Detailní pravidla najdete v tomto souboru: Regule DÍRY.docx (17,4 kB)

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode